PLATS GIRATÒRIS DE FLUXE CONSTANT

Marca: General

FABRICACIO DE PLATS GIRATÒRIS DE FLUXE CONSTANT DE DIFERENTS DIÀMETRES I PER A DIFERENTS PRODUCTES.

EL PLAT ACUMULARÀ PRODUCTE QUAN LA MÀQUINA POSTERIOR ESTIGUI PARADA I ALIMENTARÀ PRODUCTE A LA MÀQUINA QUAN AQUESTA ESTIGUI EN MARXA.

VELOCITAT DE ROTACIÓ DEL PLAT REGULABLE

PLATS GIRATORIS DE FLUXE CONSTANT