Automàtiques frontals

Marca: General

Utils per a productes pesats i unitaris.

Avanç del producte en la cinta d´entrada en sentit
transversal.

Amples de soldadura: de 500 a 2.000mm.