Soldadores a 4 costats

FABRICACIO D'EQUIPS PEL TANCAMENT TOTAL DE TOTS TIPUS DE PRODCUTES.

  1. Embolicadora

    Màquina automàtica ideal per a altes produccions.

    PVP: 0,00€

  2. Equip totalment automàtic apte per el tancat total del producte i posterior retractilat del mateix.                                                                              

                                         

    PVP: 0,00€